loux
05 مهر 1401 - 11:59

توزیع ۲ هزار میلیارد تومان تجهیزات کارگاهی بین هنرستان‌ها

وزیر آموزش و پرورش از توزیع ۲ هزار میلیارد تومان تجهیزات اختصاصی کارگاهی در بین هنرستان‌های سراسر کشور خبر داد. یوسف نوری گفت: مهمترین بستر تحقق شعار سال و توسعه کمی و کیفی مراکز دانش بنیان تعلیم و تربیت است چرا که این نهاد می‌تواند با تربیت دانش آموزانی خلاق؛ ایده پرداز و متفکر گام مهمی در راستای کارآفرینی و به تبع آن کمک به تولید بردارد. او می‌گوید: علم، اجتهاد، عمل و تولید ارکان تحقق تعلیم و تربیت تمام ساحتی هستند که می‌بایست از بستر مدرسه و فضای آموزشی مناسب دنبال شوند و خیران نقش مهمی در تحقق این امر در کشور ایفا می‌کنند که شایسته تقدیر و تشکر است. او می‌گوید: علم، اجتهاد، عمل و تولید ارکان تحقق تعلیم و تربیت تمام ساحتی هستند که می‌بایست از بستر مدرسه و فضای آموزشی مناسب دنبال شوند و خیران نقش مهمی در تحقق این امر در کشور ایفا می‌کنند که شایسته تقدیر و تشکر است.وزیر آموزش و پرورش گفت: در دوره ابتدایی دانش آموزان با ایده پردازی و خلق دانش آشنا می‌شوند و نقطه عطف شکل گیری شخصیت علمی دانش آموزان است. در دوره متوسطه اول این شخصیت شکل پیدا می‌کند و در دوره متوسطه دوم به ظهور و بروز می‌رسد همچنین در مرحله دانشگاهی و در خاتمه این مراحل مهم تکمیل شخصیت علمی؛ شاهد رسیدن به اهداف آموزش و پرورش در تربیت دانش آموزان تراز انقلاب اسلامی و گام دوم خواهیم بود که به تولید دانش می‌پردازند. به گفته او ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای خرید تجهیزات کارگاهی هنرستان‌های سراسر کشور اختصاص یافته است. باشگاه خبرنگاران جوانخوزستاناهواز
شناسه خبر: 759321