loux
09 مرداد 1401 - 15:24

نصب ۵۰۰ تیغه علامت منقش به القاب اباعبدالله

سازمان زیباسازی شهر تهران به مناسبت عزای سید و سالار شهیدان اقدام به نصب ۵۰۰ تیغه علامت منقش به القاب اباعبدالله کرد.

به گزارش خبرنگار مهر سازمان زیباسازی شهر تهران در راستای رسالت خود مبنی بر آماده سازی شهر برای ایام سوگواری اباعبدالله الحسین اقدام به نصب ۵۰۰ تیغه علامت منقش به القاب اباعبدالله الحسین کرد.

خبرنگار مهرمنقشاین تیغه‌های علامت که در محل پلازای میدان هفتم تیر نصب شده استمنقش به القاب اباعبدالله الحسین، بخش‌هایی از زیرات عاشورا، اشعار و طرح‌های گرافیکی است که توسط هنرمندان آماده شده است.

استمنقشزیراتاین آثار هنری پس از دو روز به سطح شهر تهران برده شده و در نقاط از قبل تعیین شده نصب خواهد شد.

منبع: مهر
شناسه خبر: 506676