مجسمه

زئوس

زئوس که بود ؟

تندیس زئوس خدای یونان در المپیا یکی از عظیم‌ترین تندیسهای جهان و از عجایب هفت‌گانهٔ دنیای قدیم بوده است. در دوران باستان المپیا مرکز مذهبی در جنوب غربی یونان بوده است. یونانیانباستان زئوس پادشاه خدایان را می‌پرستیدند و در زمان‌های مشخص به افتخار او جشن‌هایی برپا می‌کردند. در این جشن‌ها مسابقات ورزشی هم انجام می‌شد. تا آن‌جا که در تاریخ ثبت شده، نخستین بازی‌های المپیک در سال ۷۷۶ پیش از میلاد برگزار شده‌است و تا سال ۳۹۳ پس از میلاد یا تا سال ۴۲۶ پس از میلاد همچنان بازی‌ها برگزار می‌شد. برای مردمان دنیای قدیم این بازی‌ها خیلی مهم بودند؛ چندان‌که در زمان برگزاری مسابقات جنگ‌ها متوقف می‌شد تا شرکت کنندگان و تماشاگران بتوانند به آسانی خود را به محل مسابقات برسانند.

 

تندیس زئوس
تندیس زئوس

 

تندیس  زئوس چنان بود که گویا زئوس بر تختی قیمتی نشسته است. بالاترین نقطه تندیس ۱۲ متر ارتفاع داشت که تقریباً نزدیک به سقف معبد بود. بینندگان چنان می‌پنداشتند که اگر زئوس بلند شود، سقف را از جای خود تکان خواهد داد. بر روی دیوارها سکوهایی ساخته شده بود تا مردم بتوانند بالا بروند و صورت تندیس را ببینند. فیدیاس در سال ۴۴۰ پیش از میلاد کار بر روی تندیس را آغاز کرد و در سال ۴۳۰ پیش از میلاد کار تندیس کامل شد و به مدّت ۸۰۰ سال به عنوان یکی از شگفت‌آورترین بناهای جهان شناخته شد. تاریخ ساخت تندیس بعد از کشف باقی‌مانده‌های آن در المپیای یونان در دههٔ ۱۹۵۰ تأیید شد.

پایان زئوس

در قرن اول پس از میلاد، یکی از امپراطوران رومی با نام کالیگولا تصمیم گرفت تندیس زئوس را به روم ببرد. گروهی از کارگران رومی برای این کار مأمور شدند؛ امّا با واژگون شدن داربست‌های ساخته شده توسط کارگران تلاش‌های او نقش بر آب شد.

قرن‌ها پس از آن، با گسترش دین مسیح هنگامی‌که تئودوسیوس دوم در سال ۴۲۶ پس از میلاد پایان بازی‌های المپیک را اعلام کرد، دستور داد که همهٔ ساختمان‌های آن‌جا از جمله ورزشگاه و معبد زئوس را به آتش کشند. در سال ۵۲۲ میلادی،زلزله‌هایی تمام سرزمین المپیا را لرزاند و آنچه از این بناها باقی‌مانده بود، نابود ساخت. امروزه حتی یک ستون ایستاده هم در آن‌جا موجود نیست و از معبد باشکوه زئوس، تنها خرابه‌هایی برجاست.

تندیس زئوس
تندیس زئوس
فروهر
فروهر

 

فربهر یا فروهریکی از سمبل های کیش زرتشت فروهر است که بگونه فشرده می توان گفت فروهر روان آدمی است که پیش از زاده شدن وجود داشته و پس از درگذشتن هم باز خواهد ماند و نباید جایگزین آفریدگار و یا اهورامزدا گردد. گروهی از نویسندگان گویا نمی خواهند بپذیرند که زرتشت برخلاف بیشتر ادیان برای آفریدگار سیما و پیکری نیاندیشید و در هیچ بخشی از گاتها از چهره اهورامزدا اسمی نبرده است

پیکر فروهر دو نیروی سپنتامینو که نیروی نیکی و انکره مینو که نیروی بدی است کنده کاری شده است گویا از آن چنین برداشت کرده اند که که این اهورامزداست که با که با انکره مینو در جنگ می باشد. روشن است که چنین برداشت نادرست که پایه فلسفه زروان می باشد هیچ بستگی به فلسفه و اندیشه زرتشت ندارد و به آن آسیب می رساند. این همانند آن است که ناآگاهان در نوشته های خود پورسینا ( ابوعلی سینا ) را یک دانشمند تازی ( عربی ) بشناسند همانگونه که بیشتر آنها از کندن آبراهه سوئز ( کانال سوئز ) به فرمان داریوش بزرگ دم فرو بسته و نمی خواهند بپذیرند که اندیشه ایرانی در دانش و فلسفه از چنان توانمندی والایی برخوردار بوده است.

چون غیر از کنده کاری سیمای فروهر که در سنگ نبشته های ایران باستان مانند تخت جمشید وجود دارد نوشته ای در این مورد در دسترس نداریم از این رو به ناچار برای بازنمود پیکره فروهر باید از گفتار گذشتگان که سینه به سینه به ما رسیده بازگویی کنیم .

1) سیمای فروهر که همانند چهره آدمی است و نمود همبستگی با او را دارد.

2) دو بال در دو سوی فروهر که دارای سه شه پر می باشد و نشانگر اندیشه نیک ، گفتار نیک و کردار نیک است.

پایین تنه او که دارای سه بخش می باشد و نمودار اندیشه ، گفتار و کردار بد است که نابهنجاری ها و و زشتی ها از آن سرچشمه می گیرد و مایه سرنگونی آدمی می شود .

4) در دو سوی این پیکره دو چنبره دیده می شود که دو نیروی سپنتامینو و انکره مینو را بازگو می کند که نخستین به سوی چهره و دومی در پشت پیکره است و در اینجا باز هم اشاره به این می شود که ما باید روی به نیکی آورده و به بدی پشت کنیم.

5) در میان تنه و یا درون فروهر یک دایره وجود دارد که نمایانگر بی آغازی و بی پایانی روان می باشد .

6) یک دست فروهر به سوی بالاست که نشانه کوشش برای رسیدن به والایی است .

7) در دست دیگر او حلقه ای است که گروهی بر این باورند که آن حلقه پیمان است که نمودار ارج فراوان پیمان و وفاداری به آن در این فلسفه است.

عده ای هم اینگونه عقیده دارند فروهر یکی از پنج جزء به وجود آورنده آدمی است

اوستا آمده است که وجود هر آدم زنده از پنج جزء ساخته شده است : ( تن ، جان ، روان ، وجدان ، فروهر )

۱.تن : پس از مرگ از هم می پاشد و هر یک از مواد تشکیل دهنده آن به حالت اولیه خود باز می گردد.

۲.جان : که نیروی زندگانی است و در هنگام مرگ نابود می شود و از بین می رود . یعنی تا جان هست مرگ نیست و اگر مرگ آید جان دیگر نمی ماند به عبارتی این دو نقیض یکدیگرند و اجتماع نقیضین محال است.

۳.روان : پس از مرگ تا ابد پایدار خواهد ماند و در جهان مینوی به پاداش نیکی ها و یا پادفراه بدی های انسان خواهد رسید .

۴.وجدان : نیرویی که در وجود هر یک از ما هست و به وسیله آن نیک را از بد تمیز می دهیم و می توان گفت پیامبر درونی هر شخص است و یا راهنمای غیرارادی ما می باشد . توبه و ندامت از گناهان را می توان از نتایج بیداری وجدان شمرد

فروهر : به اندیشه ایرانیان باستان یکی از قوای باطنی انسان است که پیش از بدنیا آمدن او وجود داشته و پس از مرگ او دگرباره به عالم بالا همان جایی که فرود آمده صعود می کند . یعنی ذره ای از پرتو بیکران اهورامزدا بوده و برای راهنمایی روان آدمی و رهبری او به سوی راستی ، رسایی و جاودانگی به تن اندر شده و پس از مرگ به همان اشویی و پاکی به اصل خود می پیوندد ، و نه تنها هر کس بلکه تمامی موجودات از آغاز آفرینش تا رستاخیز دارای یک فروهر است که از طرف آفریدگار برای نگاهبانی آنها به سوی زمین فرستاده شده است . فنا و زوال جهان مادی را در این قوه جاودانی ایزدی که در باطن مخلوقات مانند موهبت آسمانی به ودیعه گذاشته شده راهی نیست و جرم و خطای بندگان نیز دامن او را آلوده نتوان کرد و با همان تقدس و پاکی ازلی خویش پس از جدایی روان از بدن به سوی بارگاه قدس پرواز نموده و به اصل خود می پیوندد .

فروهر
فروهر

اجزای مختلف سمبل فروهرشرح:

این شکل از 6 قسمت به وجود آمده که بر طبق شماره آنها را توضیح میدهم

سر:

که به شکل پیر سالخورده‌ و جهاندیده و گرم و سردروزگار چشیده که در حلقه یا چنبره زمان تجربه آموخته و با بدی‌ها و ناپاکی‌ها بستیزند و مراحل ترقی و کمال را با متانت و صبر وشکیبایی طی کنند. نگاره فروهر از سر تا به کمر به صورت پیرمردی جهان دیده با کمال و تجربه و دانایی است تردیدی نیست که نورانیت انسانها به خاطر نزول نور ایزدی بر دل آنهاست و هر که این نور را همراه داشته باشد انسان کامل است پیر موجود در نگاره فروهر تمثیل و نماد انسان کامل است

2- دستها:

دستهای به سمت بالاست به خاطر آنکه همیشه به اهورامزدا توجه داشته باشیم.در نگرش زرتشتی خداوند دارای جای خاصی نیست اما از انجا که فمر بشر همواره نیروهای برتر از خود را در طبقه ی بالاتر می انگارد، از اینرو شکل، اهورا مزدا را در بالا نشان میدهد.حلقه ای که در دست فروهر است نشاندهنده احترام به عهد و پیمان است.در بین دختران و پسران ایرانی پیمان زناشویی با دادن حلقه ای انجام میشده که همانند شکل فروهر در دست چپ قرار میگرفته.این رسم هم اکنون هم پابرجاست.

3- بالها:

بال های فروهر باز است .چون با دیدن بالهای باز ذهن انسان متوجه پرواز و پیشرفت شده، و از این حکایت دارد که انسان همواره باید به سمت پیشرفت و بلندی و سرافرازی حرکت کند.هر بال از 3 بخش تشکیل شده که نشاندهنده سه پند زرتشت، اندیشه نیک ، گفتار نیک و کردار نیک است و از مشاهده این سه بخش متوجه میشویم که پیشرفت و ترقی باید از راه درست یعنی اندیشه، گفتار و کردار نیک اتفاق بیفتد تا انسان را به سوی سربلندی و سرافرازی هدایت کند.

4- دایره میان شکل:

منظور از  این دایره در میان فروهر نشان دادن روزگار بی پایان است.و نشاندهنده بازگشت کردار انسان به وی میباشد .

5- دامن:

دامن فروهر از 3 بخش به وجود آمده که نماینده اندیشه بد، گفتار بد و کردار بد است.از مشاهده این سه قسمت در می یابیم که همواره باید اندیشه و گفتار و کردار بد را به زمین انداخته، پست و زبون سازیم.همانگونه که دامن در زیر قرار دارد.

6- دو رشته آویخته:

این دو رشته نماینده سپنتا مینو(خوی خوبی) و اَنگره مینو (خوی بدی) است که همیشه ممکن است در اندیشه هرفرد ظاهر شوند.

این شکل در برخی اساطیر به شاهین یا علامت سلطنت تعبیر شده و در برخی جاها به سمبل فر ایزدی یعنی نیرویی که سبب برتری و حمایت از شهریار میشود و به همین سبب در بالای سر شاهان هخامنشی دیده میشود.

مجسمه ی آزادی در جزیره آزادی در بندر نیویورک نصب شده (منطقهٔ منهتن) و به صورت نمادی برای خوش‌آمدگویی به مسافرانی که از راه دریا به نیویورک می‌آیند درآمده‌است. این مجسمه که با رویه‌ای از مس پوشش یافته، در سال ۱۸۸۶ به مناسبت یکصدمین سال استقلال آمریکا از بریتانیا و به عنوان نمادی از دوستی فرانسه و آمریکا به این کشور اهدا شده‌است.

ساخت مجسمه آزادی با ۴۶ متر ارتفاع توسط آرشیتکت فرانسوی «فردریک آوگوست بارتولدی» در ۱۸۷۵ آغاز شد و در ۱۸۸۴ به پایان رسید. این مجسمه به صورت ۳۵۰ قطعه مجزا به آمریکا فرستاده شد، و در بندر نیویورک کنار رود هادسون درجنوب منهتان جای گرفت.

طراح مجسمه

طرح مجسمه را فردریک آگوست بارتولدی مجسمه‌ساز فرانسوی، و سازه درونی آن را گوستاو ایفل، مهندس فرانسوی برج ایفل، طراحی کرده‌اند.اوژن ویوله لودوک نوع مسی را که برای پوشش مجسمه بکار رفته انتخاب کرده‌است.

مجسمه به شکل شخصیت لیبرتاس، زنی است ایستاده در حال گام برداشتن، که دور سرش را هفت اشعه نورانی فراگرفته‌است. او با دست چپ خود یک لوح سنگی را نگه داشته و با دست راست خود مشعلی فروزان را بالای سر خود نگه داشته‌است. روی لوح سنگی با شماره‌های رومی نوشته شده JULY IV MDCCLXXVI که نشانگر ۴ ژوئیه ۱۷۷۶ و تاریخ استقلال آمریکا است.

مجسمه ی آزادی

 

حقایق جالب مجسمه آزادی

مجسمه‌ی آزادی، مجسمه‌ی زنی است با لباس رومی که یک پای او در زنجیر است. این الهه‌ی آزادی در دست راست خود مشعلی در دست دارد و در دست چپ‌اش هم می‌توانید لوح‌هایی را مشاهده کنید که همان تاریخ تصویب بیانیه‌ی استقلال آمریکا است

1. رنگ مجسمه‌ی آزادی قبلا به رنگ قهوه‌ای تیره بود.

2. مجسمه‌ی آزادی قرار بود برای مصر ساخته شود.

3 هر ساله ۳/۲ میلیون نفر از مجسمه‌ی آزادی بازدید می‌کنند.

4. نام کامل مجسه‌ی آزادی «آزادی‌های تعالی‌بخش جهان» است.

5. ۷ شی تیزی که در تاج مجسمه‌ی آزادی قرار دارد، نشان‌دهنده‌ی ۷ اقیانوس و ۷ قاره‌ی جهان است و مفهومی جهانی را از آزادی نشان می‌دهد.

6. برای ساخت مجسمه‌ی آزادی از «Pagan Goddess Libertas» رومی الهام گرفته شده است.

7. سر مجسمه ی آزادی در سال ۱۸۷۸ در نمایشگاه جهانی پاریس به نمایش گذاشته شد.

مجسمه ی آزادی

 

8. مشعل اصلی  مجسمه‌ی آزادی در سال ۱۹۸۴ با یک مشعل مسی جایگزین شد؛ این مشعل جدید با طلای ۲۴ عیار پوشیده شده بود.

9. گفته می‌شود هر ساله حدود ۶۰۰ صاعقه و رعد و برق به برج آزادی اصابت می‌کند.

10. سایز کفش مجسمه‌ی آزادی ۸۷۹ است.

11. گوستاو ایفل که طراح برج ایفل است، در طراحی مجسمه‌ی آزادی هم نقش داشت.

12.  کشورهای مختلفی از جمله برزیل، پاکستان، مالزی، تایوان و حتی چین یک کپی از مجسمه‌ی آزادی را در کشورشان ساخته‌اند!

13.  کشورهای مختلفی از جمله برزیل، پاکستان، مالزی، تایوان و حتی چین یک کپی از مجسمه‌ی آزادی را در کشورشان ساخته‌اند!

14. هزینه‌ی ساخت مجسمه‌ی آزادی و پایه‌ی آن ۵۰۰ هزار دلار بود که معادل ۱۰ میلیون دلار امروز است.

15. چهره‌ی مجسمه‌ی آزادی بر اساس چهره‌ی مادر مجسمه‌ساز طراحی و ساخته شده است.

16. در دهه‌ی ۹۰ میلادی کشف شد که مجسمه‌ی آزادی از زنگ‌زدگی گالوانیکی آسیب می‌بیند؛ یعنی این مجسمه به علت رنگ و فلز موجود در آن و قرار گرفتن در معرض آب شور، به یک باتری غول‌پیکر تبدیل می‌شود.

17. قسمتی از جزیره‌ی آزادی (جزیره‌ای که مجسمه‌ی آزادی در آن قرار دارد) که زیر آب قرار گرفته است، بخشی از ایالت نیوجرسی است، نه نیویورک.

18. اگر مجسمه‌ی آزادی امروزه ساخته می‌شد، باید ۱/۲ میلیون دلار هزینه می‌کردند.

19. تمبر پستی که از مجسمه‌ی آزادی وجود دارد، تصویر مجسمه‌ی اصلی نیست؛ این تصویر متعلق به مجسمه‌ای است که از روی مجسمه‌ی اصلی، در لاس وگاس ساخته و نصب کرده‌اند.

20. آن بازوی مجسمه‌ی آزادی که مشعل را حمل می‌کند، در گرامیداشت صدمین سالگرد تاسیس نمایشگاه در فیلادلفیا در سال ۱۸۷۶ و در پارک میدان مدیسون تا سال ۱۸۸۲ به معرض نمایش گذاشته شده بود.

21. قرار بود مجسمه‌ی آزادی یک فانوس دریایی شود که این کار انجام نشد و بلا استفاده ماند.

22. قرار بود مجسمه‌ی آزادی یک فانوس دریایی شود که این کار انجام نشد و بلا استفاده ماند.

23. در ابتدا که مجسمه‌ی آزادی ساخته شد، تصور می‌شد که این مجسمه‌ی یک زن روستایی مسلمان، در لباس اسلامی است.

مجسمه ی ابوالهول

عجیب ترین مجسمه ها
عجیب ترین مجسمه ها

مجسمه ی ابوالهول گیزا و یا به طور معمول ابوالهول مجسمه ای از یک البوالهول بر پشت کشیده و یا لمیده است ( موجودی افسانه ای با بدن یک شیر و سر یک انسان ) که بر روی سکوی گیزا ساحل غربی رود نیل در گیزا نزدیک قاهره امروزی در مصر قرار دارد . این مجسمه بزرگترین مجسمه ی سنگی در جهان میباشد که با ۷۳٫۵ متر طول(۲۴۱ فوت) ۶ متر عرض(۲۰ فوت) و ۲۰و۲۲ متر بلندی (۶۶٫۳۴ متر) یکی ازعجیب ترین مجسمه ها شناخته شده میباشد.

 

جزیره ایستر و تندیس های مرموز

عجیب ترین مجسمه ها
عجیب ترین مجسمه ها

جزیره ایستر و بناهای مشابه شاید بسیاری دیگر از معمای جزیره ایستر هرگز فاش نشود . در بین انها میتوان به تونلهای زیر زمینی و ترتیب چیدن کله های سنگی که ادمی را بیاد دایره شگفت انگیز ” استون هنج ” ویا نحوه قرار دادن سنگهای ” منهیر”ها در بریتانی می اندازد – اشاره کرد . ان تونلها انباشته از استخوانهای انسانهای باستانی است و همینطور دارای سنگ نوشته های دیواری است که شبیه سنگ نوشته های تمدنهای امریکای مرکزی و جنوبی است و همچنین تصاویر خدایان به جا مانده شبیه به تصاویر مورد پرستش در هندوستان وچین و مصر باستان میباشد .

 موجود افسانه ای که سمبل مادر تمدن کره زمین یا ” اتلانتیس” افسانه ای است . ایا باور نمائیم که از مردمان اتلانتیس به جزیره ایستر امده اند.؟ شاید بر پایه افسانه هایی که میگویند : در ایام بسیار دور شاه ” هوتو ماتوآ ” به اتفاق ملکه اش و هفت هزار اعوان و انصارش به وسیله دو کشتی از دریا امدند, انها از دو تا جزیره واقع در خاستگاه خورشید ( مشرق زمین ) امدند, و زمانیکه به اینجا رسیدند جزیره انها به قعر دریا فرو رفت . به هر حال بسیاری از دانشمندان بر این باورند که انها اتلانتیسی نبوده بلکه احتمالا” از مردم جزایری بودند که سابقا” در حدو فاصل جزیره ایستر و قاره امریکا وجود داشته اند . قرنها پیش مردم جزیره ایستر بین دو تا پنج هزار نفر بودند که به دو دسته تقسیم می شدند . مردمان عادی که دارای گوشهای کوتاهی بودند و اعیان که دارای گوشهای درازی بودند, یعنی این تعداد نرمه گوشهای خود را به وسیله اویزان کردن وزنه های مناسب دراز نموده اند,مشابه گوشهایی که در کله های سنگی مشاهده می کنیم . تا اینکه اعوام طغیان نمودند و ان جنگ داخلی منجر به کاهش جمعیت شد . دراز نمودن لاله گوش به عنوان نجیب زادگی در میان ” اینکا “ها نیز مرسوم بوده است – و این موضوع عجیب خواهد بود که این رسم بطور مستقل هم در جزیره ایستر و هم در “پرو ” مرسوم شده باشد . علاوه بر این خیلی از ابزار و کارهای هنری مردم این جزیره شباهت عجیبی به ابزار و کارهای هنری مردم باستانی پرو دارند . پس این احتمال وجود دارد که اینکاها خود را به جزیره ایستر رسانده و سپس به وسیله مهاجرین پولینزی از انجا رانده شده اند . اگر چنین باشد این احتمال وجود دارد که تازه واردین ایین پرستش را از اینکاها فرا گرفته و ان تندیس ها را درست نموده اند. شاید هم عقیده اجداد غول پیکر ما در زمانهای خیلی دور را همراهان ” هوتوماتوآ ” شاه اخذ نمده بودند . در این صورت شباهت غیر عادی بین پایه تندیس های سنگی این جزیره با نو ” پاشا کامک ” و ” تایاهواناکوی* ” اسرار امیز در امریکای جنوبی قابل توجیه باشد . باید بیاد داشته باشیم که بومیان باستانی امریکا تصور میکردند که در میان اجداد افسانه ای انها – غولهایی نیز وجود داشتند و از روی بعضی از حجاری های حیوانات عجیب که در صحرای پرو وجود دارد , نمونه های کوچکی را نیز در جزیره ایستر ساخته اند .
 

ارتش سفالی چین باستان

عجیب ترین مجسمه ها
عجیب ترین مجسمه ها

کین شی هوانگدی، با پایهگذاری ی

ک حکومت مرکزی قدرتمند و متحد کردن نواحی مختلف چین که تا پیش از آن دائم با یکدیگر در حال جنگ بودند، سنتی را پایهگذاری کرد که توسط سلسلههای آتی نیز پی گرفته شد و تا سال ۱۹۱۲ میلادی که آخرین امپراتور سلسله کینگ بر این کشور حکمرانی میکرد، ادامه داشت.

نخستین امپراتور سلسله کین پس از آن که طی جنگهایی طولانی ۶ ایالت مختلف چین را با یکدیگر متحد کرد، به یکدست کردن قوانین و فرآیندهای اداری در قلمرو پهناور خود پرداخت. در این دوره خط و پول رسمی کشور چین یک شکل شد و قوانین مختلفی حتی برای طول محور چرخ گاریها و ارابهها و عرض شاهراهها تصویب شد.

ارتش سفالی نخستین امپراتور سلسله کین، از ۸۰۹۹ سرباز که هر یک قد و هیکل و چهره متفاوتی دارند تشکیل شده است. این سربازان سفالی بر اساس الگوی سربازان منتخب ارتش آن زمان چین که از جمله جنگجوترین سربازان کل تاریخ چین بودهاند، ساخته شدهاند.

 

مجسمه های داى بوُتسوُ ، بودای بزرگ

 

 

داى بوُتسوُ daibutsu (بوداى بزرگ، یعنى مجسمه بزرگ بودا). از نظر فنى، داى بوُتسوُ به آن مجسمه هاى بوداها و بوداسَف ها گفته مى شود که ارتفاعشان به جوْروکوُ برسد (یک جوْ شش وشاکوُ، که یک واحد قدیمى اندازه گیرى است معادل با ۸/۴ متر و برابر با ۱۶ فوت). عقیده بر این بود که این اندازه قد واقعى بودا بود، بیش از دو برابر قد یک آدم معمولى. ساخت پیکره هاى عظیم بودایى در ژاپن ملهم از مدل هایى بود که در قاره یافت مى شد. قدیمى ترین داى بوُتسوُ به داى بوُتسوُى آسوکا معروف است، که استاد کوُراتسوُکوُرى نوتورى در ۶۰۶م آن را براى معبدآسوکادِه را ریخت. این معبد در استان کنونى نارا واقع بود; این پیکره با ارتفاع جوْروکوُ هنوز موجود است، اما وضع چندان خوبى ندارد.

مجسمه های چوبی  ساخته‌شده توسط هنرمندی رومانیایی به نام گابی ریزیا (Gabi Rizea) به تازگی توجه زیادی را به خود جلب کرده است؛ با ما همراه باشید.

ریزیا هنرمندی 42 ساله است که به ساخت مجسمه های چوبی با استفاده از اره برقی در رمانی شهرت دارد؛ او که سه سال پیش به صورت اتفاقی استعدادش در جان دادن به چوب را کشف کرد، پس از ساخت اولین مجسمه چوبی خود به خلق آثاری شگفت‌انگیز ادامه داد و مناظری چشم‌نواز را در جنگل‌های مناطق مختلف به وجود آورد.

مقامات محلی به او این اجازه را دادند که بر روی تنه درختان پارک‌های زادگاهش کرائوا (Craiova) تمرین کرده و آزادانه تصاویر زاده خیالش را به کمک اره برقی بر روی آن‌ها پیاده کند؛ نتیجه کار ریزیا علاقه‌مندان زیادی را به شهرش سرازیر کرده است. این شما و این هم برخی از آثار :

مجسمه های چوبی
مجسمه های چوبی
مجسمه های چوبی
مجسمه های چوبی
مجسمه های چوبی
مجسمه های چوبی
مجسمه های چوبی
مجسمه های چوبی
مجسمه های چوبی
مجسمه های چوبی

 

اگر شما هم مایل به ساخت مجسمه خودتان هستین میتوانید به مجموعه لوکس مراجعه کنید و درخواست ساخت مجسمه خودتان را بدهید

مجسمه های چوبی
مجسمه های چوبی

بزرگترین مجسمه های جهان

بزرگترین مجسمه های جهان
بزرگترین مجسمه های جهان

 

از زمان باستان تاکنون بشر علاقه زیادی به ساخت مجسمه هایی با ابعاد بزرگ داشته است. مجسمه ابوالهول که توسط مصریان باستان ساخته شده در حدود 20 متر ارتفاع داشته و هنوز هم جزء بزرگ‌ترین مجسمه‌های جهان محسوب می‌شود. در طول سی سال گذشته جهان شاهد ساخت مجسمه‌هایی بلندتر و بزرگ‌تر بوده است. در ادامه شما را با تعدادی از این عجایب نوین آشنا می‌کنیم.

رودینا مات {مام وطن}

 

مجسمه رودینا مات
مجسمه رودینا مات

 

این مجسمه که در شهر کیف (Kiev) پایتخت کشور اوکراین قرار دارد و از روی سمبلی مربوط به جنگ جهانی دوم مدل سازی شده که هدف آن بسیج و تحریک مردم شوروی بوده در زمان جنگ بوده است. ساخت این مجسمه که از جنس تیتانیوم است در 1981 به پایان رسید و در ارتفاع 62 متری و برفراز ساختمان موزه این شهر(موزه جنگ بزرگ میهن پرستانه) قرار گرفته است. طول این مجسمه 102 متر و وزن آن 560 تن است. طول شمشیر مجسمه 16 متر و وزن آن 9تن بوده و روی سپر مجسمه آرم اتحاد جماهیر شوروی نقش بسته است.

امپراتور یان و امپراتور هوانگ

 

امپراتور یان و امپراتور هوانگ
امپراتور یان و امپراتور هوانگ

 

ساخت مجسمه این دو امپراتور در طول دوره‌ای 20 ساله و بر فراز یک کوهستان صورت گرفت و این پروژه در سال 2007 به پایان رسید. ارتفاع این اثر 106 متر بوده و دو تن از امپراطوران قدیمی چین، یان دی و هوانگ دی را به نمایش میگذارد. این اثر که به نوعی قله راشمور چین محسوب می‌شود (قله راشمور یادبود ملی آمریکا در جنوب داکوتا است که تصویری از صورت‌های جرج واشینگتن، توماس جفرسون، تئودور روزولت و آبراهام لینکلن رؤسای جمهور سابق آمریکا بر فراز آن نقش بسته است) در نزدیکی رودخانه زرد و در نزدیکی ژنگژو پایتخت ایالت هنان (Henan) قرار دارد

مجسمه ی گوان یین

 

مجسمه ی گوان یین
مجسمه ی گوان یین

 

این مجسمه که 108 متر ارتفاع دارد در آسیای شرقی بیشتر به نام گوانین شناخته شده و در ساحل جنوبی جزایر هاینان (متعلق به چین) قرار گرفته است. این اثر دارای سه صورت می‌باشد که یکی به سمت داخل جزیره و دو صورت دیگر به سمت دریای جنوب چین قرار گرفته‌اند. ساخت آن 6 سال به طول انجامیده و در سال 2005 به پایان رسید.

مجسمه ی کریستو – ری

 

مجسمه کریستو - ری
مجسمه کریستو – ری

 

این مجسمه با الهام از مجسمه عیسی نجات بخش شهر ریودوژانیرو (برزیل) ساخته شده است. ساخت آن ده سال به طول انجامید. این مجسمه در همان ابعاد مجسمه شهر ریو یعنی 28 متر ساخته شده است اما چون روی ساختمانی شبیه به یک دروازه که خود 82 متر ارتفاع دارد واقع شده در نتیجه ارتفاع نهایی‌اش بالغ بر 110 متر می‌باشد. در پایه این مجسمه عرشه ای قرار گرفته که شما می‌توانید از فراز آن چشم انداز کاملی از شهر لیسبون (پایتخت پرتغال) را مشاهده کنید.

یو شیکو دایبوتسو

 

مجسمه ی یوشیکو دایبوتسو
مجسمه ی یوشیکو دایبوتسو

 

مجسمه یوشیکو دایبوتسو در شهر یوشیکو در کشور ژاپن قرار دارد. این مجسمه که ساخت آن در 1995 به پایان رسید، سومین مجسمه بزرگ جهان می‌باشد. ارتفاع آن 120 متر می‌باشد و شامل پایه‌ای به ارتفاع 10 متر است و گل نیلوفری که زیر پای مجسمه قرار گرفته نیز 10 متر ارتفاع دارد. بازدیدکننده‌ها می‌توانند از طریق آسانسور به سکویی بروند که امکانی مناسب جهت مشاهده چشم انداز اطراف را در اختیارشان قرار می‌دهد. این مجسمه برنزی که طرحی از بودا را به نمایش گذاشته به نام یوشیکو آرکادیا هم شناخته می‌شود.

لای کیون ست کیار

 

مجسمه ی لای کیون ست کیار
مجسمه ی لای کیون ست کیار

 

لای‌کیون ست‌کیار(Laykyun Setkyar) با 130 متر ارتفاع دومین مجسمه بلند جهان به حساب آمده که شامل یک تخت 13.5 متری هم می‌شود که مجسمه بر فراز آن ایستاده است. این مجسمه برفراز تپه پوکانگ در نزدیکی شهر مونیوا در مرکز کشور میانمار قرار گرفته است. در پایین پاهای این مجسمه، مجسمه دیگری از بودا روی زمین به حالت خوابیده قرار دارد که بزرگ‌ترین مجسمه نوع خود در جهان می‌باشد. این مجسمه در سال 2008 به پایان رسید ولی بودای خوابیده در 1991 ساخته شده است.

بهار معبد بودا

 

بهار معبد بودا
بهار معبد بودا

 

این مجسمه عنوان بلندترین مجسمه جهان را از آن خود کرده و در میان باغی 27 هزار متری قرار گرفته است. ارتفاع کلی این اثر 150 متر است که شامل اریکه نیلوفری 20 متری و یک ساختمان با ارتفاع 25 متر می‌باشد. تصمیم ساخت این مجسمه مدت‌ها قبل از آن‌که طالبان مجسمه بودای واقع در شهر بامیان افغانستان را وحشیانه تخریب کنند، گرفته شده بود. ساخت این ابرمجسمه در سال 2008 به پایان رسید. این مجسمه در استان هنان (کشور چین)قرار دارد.

 

 

 

عجیب ترین مجسمه  دنیا و فلسفه ساختشان

مجسمه عجیب مرده سوار براسب مرده ، جمهوری چک

عجیب ترین مجسمه
عجیب ترین مجسمه

مجسمه افسردگی صف نان ،امریکا

نام اين اثر صف افسرده است. 50 سال بعد از مرگ فرانكلين روزولت مكاني براي گراميداشت وي در واشنگتن بنا شد. مجسمه هاي زيادي از روزولت در اين مكان ساخته و به نمايش عموم درآمد. سخنانش را بر روي ديوارهاي آن حك كردند و تعدادي هم مجسمه كه همگي برگرفته از تاريخ آمريكا در دوران جنگ و ركود اقتصادي هستند

عجیب ترین مجسمه

 

مجسمه عجیب دست غول صحرای آتاکامای شیلی

عجیب ترین مجسمه
عجیب ترین مجسمه

این مجسمه به گونه ای است که تصور می کنید غولی بزرگ زیر توفان خاک شده است. اما این توهم و خیال نیست. این مجسمه با نام «دست بیابان» در اوایل دهه 80 میلادی توسط مجسمه ساز شیلیایی ساخته شده است. البته این تنها مجسمه دستی نیست که این هنرمند ساخته است. دست مشابه آن نیز در شهری در اوروگوئه وجود دارد.

تفنگ گره خورده ،ایالات متحده امریکا

عجیب ترین مجسمه
عجیب ترین مجسمه

 

در محوطة اصلي مقر سازمان ملل متحد تعداد زيادي مجسمه قرار گرفته كه هريك از طرف دولت هاي عضو اهدا شده است. در اين محوطه دو مجسمه قرار دارد كه نظر هر بيننده اي را به محض ورود به خود جلب مي كنند. يكي از آنها مجسمه خشونت كافي است(Non -violence )،اثر كارل فردريك رويترزوارد است كه در سال 1988 از طرف دولت لوكزامبورگ به سازمان ملل متحد هديه شده است.

 

هنر مجسمه سازی و تاریخچه ی این هنر در ایران

 

مجسمه‌سازی، تندیسگری یا پیکرتراشی ،هنر همگذاری یا ریخت دادن به اشیا است و ممکن است در هر اندازه یا با هر سازمایه‌ای (مصالحی) یا تکنیکی انجام گیرد.

به فراورده‌های این هنر ،تندیس، پیکره یا مجسمه گفته می‌شود. هر پیکر سه بعدی که به منظور دارا بودن یک بیان هنری آفریده شده را می‌توان تندیس نامید.

هر شکل‌دادنی مجسمه‌سازی نیست بلکه باید در ورای آن، یک فکر، خلاقیت یا یک نوآوری وجود داشته باشد.


یادبود ملی کوه راشمور، پارک و یادبود ملی در داکوتای جنوبی آمریکا،

چهرهٔ چهار تن از مشهورترین رئیسان جمهور آمریکا تندیس‌گری بر روی سنگ خارا در مقیاس بزرگ،
(از راست به چپ) آبراهام لینکلن، تئودور روزولت، توماس جفرسون و جرج واشینگتن

هنر مجسمه سازی در ایران

مجسمه سازی یکی از قدیمی ترین و مهم ترین شاخه های
هنرهای تجسمی و پویاترین هنرها است و مجسمه ساز (پیکر تراش) در طول تاریخ معمولا از اعتبار زیادی برخوردار بوده است.
در این نوشتار با کلیات این هنر آشنا می شوید و می توانید سیر تاریخی اجمالی از این هنر را در ایران ملاحظه کنید.

 

در کشور ما مجسمه سازان فراز و نشیب های بسیاری را در دوران فعالیت خود تجربه کرده اند.

با حمله اعراب به ایران در دوره ساسانیان، این هنر که از منظر آنها، نشانه هایی از بت پرستی و کفر در آن دیده می شد، تحریم و هنرمندان ایرانی از پرداخت مستقیم به این هنر منع شدند.

هنرمندان مجسمه ساز ایرانی در آن دوران به پیوند با زندگی روزمره پرداختند و به تولید اشیایی دست زدند که علاوه بر بروز خلاقیت های مجسمه سازان، دارای کاربری و مصرف روزمره بود.

قفل‌های آهنی با شکل جانوران و پرندگان و یا رمل و اسطرلاب‌هایی با شکل اژدها و سیمرغ را می توان در زمره نتایج این دست فرآیندها عنوان کرد.

دراین دوران مجسمه سازی به صورت کاربردی درآمده بود و به صورت دق الباب، ظروف و وسایلی که در زندگی روزمره از آنهااستفاده می شد، خودنمایی می کرد.

با شروع قرن بیستم، شرایط اجتماعی ایران دچار تغییرودگرگونی شد و هنرمندان مجسمه ساز امکان پرداخت مستقیم به هنر خود را بار دیگر به دست آوردند.

شاهان قاجار به تقلید از شهرهای اروپایی و آنچه در سفرهای خود دیدند، نصب مجسمه در میدان های تهران و دیگر شهرها را آغاز کردند.

نخستین دانش آموختگان{ابوالحسن صدیق و علی اکبر صنعتی زاده، دهه های 30 و 40} هنرستان‌های هنرهای تجسمی که برای ادامه تحصیل به اروپا و آمریکا سفر کردند با ایده‌های جدید به ایران بازگشتند و عشق به تجدد و مدرنیسم به عنوان حامی این هنرمندان اندیشه های آنان را به عنوان مهم ترین جریان هنری کشور معرفی کرد.

این جریان تا سال 1357که انقلاب اسلامی در ایران به وقوع پیوست، به شکل مستمر به رشد خود ادامه داد.

نخستین نمایشگاه رسمی مجسمه پس از انقلاب اسلامی، در موزه هنرهای معاصر تهران و در سال 1368برپا شد.

این هنر بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دچار تحول و نوزایی شد و هنرمندان مجسمه ساز به مضمون های ملی و بازیافت فرهنگی خود هماهنگ با آرمان‌های انقلاب دست زدند.

مجسمه ی عزیزت رو بهش هدیه بده
مجسمه ی عزیزت رو بهش هدیه بده

امروزه فارغ التحصیلان رشته مجسمه سازی می توانند در روابط عمومی موسسات،همکاری با شهرداری ها، تعلیم مجسمه سازی در هنرستان ها و امور تربیتی آموزش و پرورش،همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخش خصوصی فعالیت کنند.

شاید تمدن امروز بشر بیشتر به هنرمندان مجسمه ساز مدیون است به دلیل آنکه آثار به جا مانده از گل،چوب،سنگ و فلز به علت دیر پایی و استقامتی که در برابر عوامل مخرب طبیعی از قبیل رطوبت،سرما،گرما و … از خود نشان می دهند،از روزگاران بسیار دور به ما رسیده اند.

هنر مجسمه سازی در ایران
هنر مجسمه سازی در ایران

مجسمه‌سازی و مذهب

یونانیان، خدایان متعدد خود را بصورت مجسمه در معابد خود قرار می‌دادند و آنها را پرستش می‌نمودند. مجسمه‌های سنگی و برنزی بیشماری نیز از قهرمانان خود در میدان‌ها و معابر عمومی می‌گذاشتند.

مصریان عقیده داشتند که روح هر انسانی پس از مرگ به این جهان برمی‌گردد و برای اینکه آن روح سرگردان نشود مجسمه‌هایی از سنگ یا برنز یا چوب یا گچ می‌ساختند و در مکان‌های امنی قرار می‌دادند و چون آن مجسمه‌ها کاملاً شبیه اشخاصی که مرده بودند ساخته می‌شد به عقیدهٔ آنان روح به آسانی می‌توانست در آنها جای گیرد. افزون برآن مصریان نیز خدایان خود را بصورت موجوداتی در سنگ یا برنز مجسم می‌کردند و در معابدشان قرار می‌دادند. ایرانیان پیش از اسلام، دارای مذهبی بودند که به توحید خیلی نزدیک بود. هرودت که ایرانیان دوره هخامنشی را به هم میهنان خود در کتابی با عنوان «تاریخ» معرفی نموده تعجب می‌کند از اینکه ایرانیان برای خدایان خود معبد و مجسمه‌ای نمی‌سازند و می‌گوید آنها برای انجام آیین‌های مذهبی خودشان روی بلندی‌ها می‌روند و خداوند خود را به این طریق پرستش می‌کنند.

 

افراد

مجسمه سازی سه بعدی:

امروزه  مجسمه سازی شیرین تر از سالهای گذشته است و از کیفیت و دوام بالاتری برخوردار بوده و می توان در آن به تمامی جزئیات پرداخت. همچنین چون در کامپیوتر و توسط نرم افزارهای سه بعدی ساز ساخته می شود، می توان تا پیش از اتمام آن روند پیشرفت کار را بازدید نمود و اگر جایی نیاز به اصلاحی و یا حذف داشت ، همه را تصحیح کرد و همه این کار ها نهایتا ظرف مدت یک هفته قابل انجام است.امروزه مجسمه شهدا و هم چنین مجسمه های معروف دنیا هم توسط این روش ساخته می شود.

 

 

معایب مجسمه سازی مدرن

 

عدم امکان استفاده ازپلی استر، گچ، کل

مزایا مجسمه سازی مدرن

شباهت سازی بیشتر
امکان مشاهده مدل سه بعدی قبل از اتمام ساخت
هزینه کمتر
جزئیات بیشتر
صرف زمان کمتر

مجسمه ABS

در این روش مجسمه را با ماده ABS که از جنس پلاستیک بوده و بسیار مقاوم و با دوام است تو سط دستگاه پرینتر سه بعدی می سازند..

مجسمه گچی

برای ساخت مجسمه گچی، ابتدا طرح و اتود اولیه مجسمه مدلاژ شده سپس با گچ قالب گیری می شود.و در آخر با مدل مجسمه گچی و یا متریال دیگری تولید می شود.

مجسمه خمیری

مجسمه خمیری، نوع دیگری از مجسمه است که به دلیل فانتزی بودن و همچنین رنگی بودنش مورد توجه همگان من جمله کودکان و بزرگسالان قرار می گیرد.

مجسمه چوبی

مجسمه سازی با چوب از قدیمی ترین شیوه های مجسمه سازی بوده است و حتی امروزه هم گاهی از این شیوه برای ساخت مجسمه استفاده می شود.

 

مجسمه پلی استر

این شیوه از ساخت مجسمه  بیشتر برای ساخت دکوری منازل و مجسمه های تزئینی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

مجسمه برنزی

در این روش از برنز برای  مجسمه استفاده می شود که قیمت آن نسبت به دیگر مواد بسیار بالاتر است.

مجسمه سازی
مجسمه سازی

 

 برای ساخت  مجسمه خود و یا دادن یه هدیه خاص حتما به فروشگاه لوکس یه سر بزنید.

Theme Settings